Architecture Model Sketching

Referensprojekt

Upphandling längsgående stammar

Kontroll projekt,  framställning av förfrågningsunderlag och kvalitetssäkring anbudsgivare.

 

Efter att jämfört flertalet anbudsgivare togs beslut om byte längsgående stammar i källarplan. Med hjälp av bedömning att PP-rör kunde ersätta MA-rör kunde anbudspriset sänkas radikalt.

nedladdning.png

Mark och sockelfasadprojekt

Kontroll och framställande av förfrågningsunderlag samt entreprenadavtal innefattande totalentreprenad av mark runt fastighet, omledning stuprör, sockelfasadrenovering. Jämförelse av 3 anbudsgivare och sammanställning.

Screenshot 2022-08-01 154413.png

Serviceavtal

Granskning av löpande underhåll och kostnader. Genom granskning av befintliga serviceavtal eller löpande kostnader som saknar avtal kunde serviceavtal på exempelvis ventilation tecknas. Genom aktivt granska och säga upp/teckna om avtal kunde de löpande årliga driftkostnaderna sänkas.

Digital Contract

Takmålning & taksäkerhet

Upphandling av takmålning och taksäkerhet.

Framställning av förfrågningsunderlag och kvalitetssäkring anbudsgivare. Efter granskning och förhandling beslutades en anbudsgivare till bäst pris och kvalitet.

Screenshot 2022-08-01 154255.png

Garantibesiktning

Vid tidigare utförd entreprenad som låg inom garantitid uppdagades vattenintrång vid bjälklag (fasad) samt justeringar fönster. Genom kontroll av alla bjälklag och justering av fönster inom garantitid kunde framtida problem förebyggas inom garantitid.

Screenshot 2022-08-01 154902.png

Kodlås/passersystem

Kontroll och upphandling av nytt passer/kodlåssystem som möjligjorde egen hantering av kodbyten och ändringar.

Screenshot 2022-08-01 153901.png